Naročilnica za revijo Proteus

Cena za naročnike je 4,50 €,
za dijake in študente 3,50 €,
cena za upokojence 3,70 € (cena za nenaročnike je 5,50 €).
Celoletna naročnina je 45,00 €,
za študente in dijake 35,00 €, za upokojence 37,00 €.
9,5 % DDV in poštnina sta vključena v ceno.

Prodajno-plačilni pogoji
Revija izhaja od septembra do junija. Na leto izide 10 številk. Revijo boste prejemali enkrat mesečno ob izidu. Letno naročnino boste poravnali v enem ali dveh obrokih po prejetju položnice.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov za že prejete izvode kupec nima pravice odstopa od pogodbe o prejemanju revije Proteus.

Kupec dovoljuje, da Prirodoslovno društvo Slovenije, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki neomejeno časovno obdobje. Prirodoslovno društvo Slovenije zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Ta naročilnica ima status pogodbe med naročnikom in Prirodoslovnim društvom Slovenije in velja do pisnega preklica.

Ime in priimek*

Ulica in hišna številka*

Pošta, kraj *

E-pošta*

Davčna številka*

  • Zavezanec za DDV*
    dane
  • Status
  • Proteus želim prejemati od številke*
  • Letnik*
  • Naročnino bi rad/a poravnal/a*:
  • Naročil/a bi rad/a naslednje številke:

    Comments are closed