1% DOHODNINE

Hvala vsem, ki podpirate naše delo in s tem omogočate delovanje Prirodoslovnega društva Slovenije. Le z vašo podopro sta mogoča izhajanje revije Proteus, priprava naravoslovnih predavanj in organizacija tekmovanja iz biologije za osnovnošolce za Proteusovo priznanje. Nevaldnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, lahko namenite do 1% od dohodnine. To … Continue reading 1% DOHODNINE

Continue reading