Priporočena literatura 2022/2023

Seznam priporočene literature ni obvezna literatura. Poiščete lahko tudi druge vire. Vsi navedeni viri (razen knjig) imajo dodano povezavo.

Literatura:

 • Simič J.: Polži in školjke slovenskega morja: vodič za določanje pogostejših polžev in školjk našega
  morja. Piran: Mediteranum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture; 2014. Cena: 11€
 • Sket B, Gogala M, Kuštor V.: Živalstvo Slovenije (poglavje o mehkužcih, 109-132), Tehniška založba
  Slovenije; 2003.
 • Kardelj M, Jeršek M.: Polži in školjke iz Jadranskega morja. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije; 2016.
  Godfrey-Smith P. Drugačen um: hobotnice in razvoj inteligentnega življenja. 1. natis. Ljubljana: UMco;
  2021.
 • Bole J.: Polži tal: priročnik za spoznavanje in biološko delo. Ljubljana: Prirodoslovno društvo Slovenije;
  1994.
 • Bole J.: Ključi za določevanje živali. [4], Mehkužci, = Mollusca. Ljubljana: Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani; Društvo biologov Slovenije; 1969.
 • Arthur A.: Polži in školjke. Murska Sobota: Pomurska založba; 1993
 • Richter M.: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva = Our sea. 2. izd. Piran: Mediteranum,
  Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture; 2014
 • Turk T.: Pod gladino Mediterana. 1. izd. Richter M, editor. Ljubljana: Modrijan; 2007
 • Lipej L., Trkov D., Mavrič B.: Polži zaškrgarji slovenskega morja. Piran: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja; 2018
 • Bajd B.: Spoznajmo mehkužce. Ljubljana: Hart; 2022

 

 • Simič J.: Razširjenost in ogroženost navadnega škržka (Unionidae: Bivalvia: Mollusca) na Ljubljanskem
  barju: diplomsko delo: univerzitetni študij = Distribution and endangerment of thick shelled river
  mussel (Unionidae: Bivalvia: Mollusca) on Ljubljana Moors (Ljubljansko barje) [Internet]. Ljubljana: [J.
  Simič]; 2013. Povezava do diplomskega dela: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_simic_jan.pdf
 • Govedič M.: Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo [Internet]. Miklavž
  na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore; 2017. p. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (32 )).
  Povezava: http://www.ckff.si/publikacije.php

 

 

 

Priporočeni podcasti:

 

Priporočeni videi:

 • Slapnik R, Dular Radovan A, Perme B, Gaspari M, Vokač A.: Polži [Internet]. [S. l.]: TV Slovenija; 2014.
  p. (30 min, 12 sek).
  Povezava do videa: http://4d.rtvslo.si/arhiv/

 

Literatura s seminarja za mentorje:

 

Comments are closed.