76/2, oktober 2013

Geologija
Oljni skrilavci – po svetu in pri nas
Oljni skrilavci vsebujejo znatno količino organske snovi. Iz njih lahko s pirolizo pridobivamo utekočinjeno, nafti podobno oljno snov. Oljne skrilavce petrološko uvrščamo v prehod med premogi in neorganskimi kamninami ter med geološke energetske vire, fosilna goriva na splošno. Zalog tako imenovanih »nekonvencionalnih« fosilnih energetskih virov, med katere danes uvrščamo plin v skrilavcih, tesno vezani plin v peščenjakih, plin v plasteh premogov, pa tudi oljne skrilavce, oljne peske in za pridobivanje olj in plinov potencialno primerne premoge, je mnogo več, kot je zalog konvencionalnih fosilnih goriv (premog, surova nafta, zemeljski plin). Z izrazom »nekonvencionalni« viri označujemo te vire zato, ker danes večinoma s konvencionalnimi metodami pridobivanja in predelave (še) niso gospodarsko donosni, a bodo to morda v prihodnosti.

Študentska ekskurzija Kostarika 2012
Kostarika – marsičesa o njej še ne vemo
Vrsto člankov o naravi Kostarike zaključujemo s predstavitvijo dveh odprtih naravoslovnih problemov. Podzemeljska favna je bila neznana, tukaj je omenjena najdba troglobiotskega polžka iz intersticialne vode. Opisano je tudi vprašanje, ki ga sladkovodne kozice tega območja zastavljajo biogeografom.

Iz zgodovine medicine
Rumena mrzlica in malarija – množični morilki pri gradnji Panamskega prekopa
Panamski prekop je drastično skrajšal plovno pot med vzhodno obalo ZDA in njenim jugom ter povezal Atlantski in Tihi ocean. Po velikem podvigu s Sueškim prekopom leta 1869 je predstavljal drugi tovrstni svetovni tehnični dosežek gradbene stroke. Ob izgradnji te 82 kilometrov dolge umetne vodne poti je umrlo več kot 25.000 delavcev. Najhujši krivec za to so bile tropske bolezni, predvsem rumena mrzlica in malarija. Prispevek opisuje, kako so Američani s predhodno sanitacijo panamskega območja rešili problem. Minilo je skoraj stoletje, vodni promet se je drastično povečal in pripravljajo širitev prekopa.

Fizika
Sto let Braggovega načina preiskovanja kristalov
V fiziki se je stoletnic smiselno spomniti vsaj iz dveh razlogov. Obnovimo znanje o zanimivem odkritju in sprožimo razmišljanje, ali bo prihodnjih sto let prineslo podoben razvoj. William Henry Bragg in njegov sin William Lawrence Bragg sta pred sto leti razvila način za raziskovanje zgradbe kristalov z rentgensko svetlobo, ki je v naslednjih letih pripeljal do pomembnih odkritij.

Comments are closed.