76/5, Januar 2014

Mikrobiologija
Ocetnokislinske bakterije imajo številne zanimive lastnosti
Ob besedah ocetnokislinske bakterije večina ljudi zagotovo najprej pomisli na kis. Tisti, ki so se že srečali z osnovami mikrobiologije, se verjetno pri tem spomnijo na dva rodova bakterij: Acetobacter in Gluconobacter. Takšna slika, ki je zakoreninjena v glavah ljudi in tudi v knjigah, pa se je začela na prehodu iz 20. v 21. stoletje močno spreminjati. V članku so opisana zadnja spoznanja na tem zanimivem raziskovalnem področju.

Medicina
Nepredvidljivi spontani pnevmotoraks
Pnevmotoraks je akutno stanje, pri katerem se začne nabirati zrak v obpljučni ali plevralni votlini zaradi predrtja stene prsnega koša ali zaradi poškodbe na površini pljuč. Poznamo različne oblike pnevmotoraksa,  ena od njih je spontani pnevmotoraks. Za primarno obliko spontanega pnevmotoraksa je značilno nepredvidljivo in nenadno raztrganje subplevralnega mehurčka brez pridruženih pljučnih bolezni. Pogostost spontanega pnevmotoraksa ni zanemarljiva, najpogosteje pa se pojavi pri mlajših moških astenične postave. Neposredne vzroke za začetek uhajanja zraka iz pljuč v plevralni prostor je težko določiti, določen vpliv naj bi imeli: zračni tlak, temperatura zraka, relativna vlažnost, letni časi in lunine mene.

Nobelove nagrade za leto 2013
Nobelova nagrade za kemijo 2013: Razvoj večnivojskih modelov za simulacije kompleksnih molekulskih sistemov      
Pisec v svojem prispevku opisuje svoj pogled na Nobelovo nagrado za kemijo. Dobitniki Nobelove nagrade za kemijo v letu 2013 so Martin Karplus, Michael Levitt in Arieh Warshel. Nagrada je bila podeljena za razvoj večnivojskih modelov za simulacije kompleksnih molekulskih sistemov.

Iz zgodovine žlahtnjenja krompirja v Sloveniji
Viktor Repanšek – oče prvih slovenskih sort krompirja       
Pred sto leti se je rodil Viktor Repanšek (1913-2006). Na spominski plošči na rojstni hiši v Kamniku so poudarjene tri njegove odlike: zaslužni agronom, žlahtnitelj slovenskih sort krompirja, soustanovitelj skavtov v Kamniku, častni občan občine Kamnik. Prav je, da ga spoznamo kot žlahtnitelja prvih slovenskih sort krompirja.

Comments are closed.