82. redni letni občni zbor

V A B I L O

 

na 82. redni občni zbor Prirodoslovnega društva Slovenije,

ki bo v četrtek, 23. marca 2017, ob 17.00

v Biološkem središču (Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani)

na Večni poti 111 v Ljubljani.

OBČNI ZBOR

Izvolitev organov občnega zbora,

poročilo predsednika društva,

poročilo urednika Proteusa,

poročilo finančnega poslovanja v letu 2016,

razprava o poročilih,

poročilo nadzornega odbora,

predlog razrešnice,

volitve predsednika ter članov izvršnega odbora,

nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča,

predlog finančnega načrta za leto 2017,

razno.

DRUŽABNI DEL

Pogostitev udeležencev in družabno srečanje.

VLJUDNO VABLJENI!

**************

Pred občnim zborom bo imela Janja Benedik predavanje z naslovom Po znanih in neznanih poteh s Prirodoslovnim društvom Slovenije.

 

Comments are closed.