83. redni letni občni zbor

V A B I L O


na 83. redni občni zbor Prirodoslovnega društva Slovenije,

ki bo v četrtek, 12. aprila 2018, ob 17.30

na sedežu Prirodoslovnega društva Slovenije na Poljanski cesti 6 v Ljubljani

 

OBČNI ZBOR

Izvolitev organov občnega zbora,

poročilo predsednika društva,

poročilo urednika Proteusa,

poročilo finančnega poslovanja v letu 2017,

razprava o poročilih,

poročilo nadzornega odbora,

predlog razrešnice,

volitve predsednika ter članov izvršnega odbora,

nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča,

predlog finančnega načrta za leto 2018,

razno.

DRUŽABNI DEL

Pogostitev udeležencev in družabno srečanje.

VLJUDNO VABLJENI!

• • • • •

Pred občnim zborom bo imel dr. Andrej Gogala predavanje z naslovom Prezrte čebele. Raznovrstnost in ogroženost divjih čebel v Sloveniji.

 

Comments are closed.