85. letni občni zbor

Spoštovano članstvo!

Vabljeni na 85. občni zbor Prirodoslovnega društva Slovenije, ki bo potekala od 10. decembra 2020, do 14. decembra 2020 (5 dni). Skupščina bo zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa potekala dopisno. To pomeni, da na e-mail, ki vam bo poslan ob začetku skupščine (10. 12. 2020), najkasneje v petih dneh odpišete in glasujete o predlaganih sklepih. Predlagane sklepe z obrazložitvami boste prejeli ob sklicu skupščine.

Predlagan dnevni red skupščine:

 1. Imenovanje delovnih organov občnega zbora,
 2. Sklepčnost, pregled sklica in sprejem dnevnega reda skupščine,
 3. Poročilo o delu društva v letu 2019,
 4. Poročilo urednika revije Proteus v letu 2019,
 5. Poročilo finančnega poslovanja v letu 2019,
 6. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019,
 7. Predlog finančnega načrta za leto 2020,
 8. Razrešitev in ponovno imenovanje organov društva,
 9. Sprememba 44. in 45. člena društvenega statuta,
 10. Članski program PDS v šolskem letu 2020/21,
 11. Poziv članom k aktivnemu delu v organih društva,
 12. Seznanitev s tem, da je PDS med organizacijami, ki jim lahko državljani ob koncu leta namenijo do 0,5% dohodnine.

Položnice za članarino za leto 2020/21 boste člani prejeli v prihodnjih dneh. Dijaki in študentje z urejenim statusom prosim posredujte svoja aktualna potrdila o vpisu, da vam bomo upoštevali nižjo ceno članarine.

S spoštovanjem,

Radovan Komel
predsednik društva

Comments are closed.