87. letni občni zbor

Spoštovani člani in članice! V sredo, 20. aprila 2022, bo ob 17.30 v Biološkem središču (Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani) na Večni poti 111 v Ljubljani 87. redni letni občni zbor Prirodoslovnega društva Slovenije. Pred občnim zborom bo ob 16.30 imel dr. Matevž Novak predavanje z naslovom Kamnita streha – apnenec kot skupni … Continue reading 87. letni občni zbor

Continue reading