Odlikovanje revije Proteus z REDOM ZA ZASLUGE

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanju Republike Slovenije je predsednica republike Nataša Pirc Musar izdala ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Ob 90-letnici izhajanja ter za izjemen prispevek pri širjenju in prenosu znanja z…

Continue reading

PREDAVANJE: Gnezdilke na njivah – poseben naravovarstveni izziv v kmetijski krajini

V sredo, 20. decembra 2023 vas ob 19.00 uri vabimo, da se nam pridružite na naravoslovnem predavanju z naslovom Gnezdilke na njivah – poseben naravovarstveni izziv v kmetijski krajini, ki ga bo za člane in članice Prirodoslovnega društva Slovenije pripravil varstveni biolog in ekolog Blaž Blažič. Populacije ptic kmetijske krajine…

Continue reading

Matica pod zvezdami

Vljudno vabljeni na zaključek naravoslovnega natečaja za mlade in predstavitev Zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike v okviru cikla Matica pod zvezdami. Naravoslovni večer s slavnostno razglasitvijo rezultatov natečaja in podelitvijo nagrade bo potekal v četrtek, 16. novembra 2023, ob 17. uri v dvorani Slovenske matice (Kongresni trg 8, Ljubljana).…

Continue reading

PREDAVANJE: Nova razkritja in odkritja o pleistocenskih sesalcih na Slovenskem

V sredo, 15. novembra 2023 vas ob 19.00 uri vabimo, da se nam pridružite na naravoslovnem predavanju z naslovom Nova razkritja in odkritja o pleistocenskih sesalcih na Slovenskem, ki ga bo za člane in članice Prirodoslovnega društva Slovenije pripravil paleontolog Matija Križnar. V času pleistocena oziroma ledene dobe je bilo…

Continue reading

Rezultati naravoslovnega natečaja za dijake in študente

V letošnjem letu je Slovenska matica ob počastitvi svoje ustanovitve v soorganizaciji s Prirodoslovnim društvom Slovenije prvič organizirala naravoslovni natečaj za dijake in študente iz Slovenije in zamejstva na temo »Narava in človek«. Strokovna komisija v sestavi prof. dr. Jernej Pavšič (predsednik), prof. dr. Zvezdan Pirtošek in akad. prof. dr.…

Continue reading

TEMATSKA ŠTEVILKA REVIJE PROTEUS – DRAVA

Izšla je tematska številka revije Proteus – DRAVA! Letošnja tematska številka razkriva, da je naša najbolj vodnata reka, torej Drava, prostor z edinstveno živalsko, rastlinsko, hidrološko in kulturno pestrostjo. Več kot 30 avtoric in avtorjev je s svojimi prispevki na skoraj 200 straneh postavilo pisni in slikovni spomenik rečnemu ekosistemu.…

Continue reading

PREDAVANJE: 15 LET MONITORINGA IZBRANIH CILJNIH VRST METULJEV V SLOVENIJI

V sredo, 17. maja 2023 vas ob 19.00 uri vabimo, da se nam pridružite na naravoslovnem predavanju z naslovom 15 let monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v Sloveniji, ki ga bo za člane in članice Prirodoslovnega društva Slovenije pripravila biologinja Barbara Zakšek. V Sloveniji že 15 let spremljamo stanje izbranih ciljnih…

Continue reading

Naravoslovna ekskurzija – dolina zgornje in srednje Kolpe

Spoštovano članstvo! Že kar nekaj let je minilo, odkar smo se redno družili na naravoslovno obarvanih enodnevnih in večdnevnih izletih Prirodoslovnega društva. Obdobje pandemije Covid19 je pomenilo zastoj in konec te dejavnosti, ki se je medtem tudi preselila drugam, v zasebne vode. Ker gre za eno od pomembnih dejavnosti, ki…

Continue reading

88. letni občni zbor

Spoštovani člani in članice! V sredo, 19. aprila 2023, bo ob 17.15 v Biološkem središču (Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani) na Večni poti 111 v Ljubljani 88. redni letni občni zbor Prirodoslovnega društva Slovenije. Pred občnim zborom bo ob 16.30 imela dr. Polona Pengal predavanje z naslovom Zakaj smo pozabili reke?. Predavanja…

Continue reading