Donacija dohodnine

Prirodoslovno društvo Slovenije ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti. Tako se pridružujemo številnim organizacijam, ki jim lahko namenite do 1,0 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije je možno oddati kadar koli preko sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu. Obrazec zahteve je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Vložena zahteva velja do preklica ali do spremembe zahteve. To pomeni, da zavezancu za dohodnino ni treba vsako leto vlagati nove zahteve. Vloži jo le takrat, če jo vlaga prvič ali če želi del dohodnine za donacije nameniti komu drugemu.

Obrazec zahteve v pdf obliki z izpolnjemi podatki Prirodoslovnega društva Slovenije lahko prevzamete s klikom na spodnji znak za Adobe Reader, ga natisnete, izpolnite po priloženih navodilih in oddate na pristojnem Finančnem uradu. S svojim prispevkom boste pomagali ohranjati dejavnosti Prirodoslovnega društva Slovenije. Hvala!

Adobe

Comments are closed.