Dosedanji uredniki

Uredniki revije Proteus

   pavel-groselj

dr. Pavel Grošelj

(9. 2. 1883 – 26. 1. 1940)

alija-kosir

dr. Alija Košir

(6. 4. 1891 – 9. 6. 1973)
tone-wraber

dr. Tone Wraber

4. 3. 1938 – 6. 7. 2010)

ivan-kreft

dr. Ivan Kreft

matjaz-mastnak

Matjaž Mastnak

lavo-cermelj

dr. Lavo Čermelj

(10. 10. 1889 – 26. 1. 1980)

anton-ramovs

dr. Anton Ramovš

(17. 12. 1924 – 1. 5. 2011)

matija-gogala

dr. Matija Gogala

(11. 12. 1937 – )

ni-slike

dr. Samo Ribarič

saso-dolenc

dr. Sašo Dolenc

anton-peterlin

dr. Anton Peterlin

(25. 9. 1908 – 24. 3. 1993)

france-adamic

dr. France Adamič

(4. 10. 1911 – 5. 8. 2004)

ni-slike

Stane Peterlin

(13. 12. 1937 – )

janja-benedik

Janja Benedik

ni-slike

dr. Tomaž Sajovic

 

 

 

 

 

Comments are closed.