Grošljeva plaketa

Prirodoslovno društvo Slovenije od leta 1984 podeljuje Grošljevo plaketo za izjemne dosežke pri reviji Proteus.

grosljeva-plaketa

Grošljevo plaketo so prejeli:
prof. dr. Miroslav Kališnik (1984)
prof. dr. Hubert Pehani (1984)
prof. dr. Anton Ramovš (1984)
prof. dr. Janez Strnad (1984)
prof. dr. Miroslav Zei (1984)
prof. dr. Anton Polenec (1987)
prof. Marko Aljančič (1994)
prof. dr. Ivan Kuščer (1994)
prof. dr. Tone Wraber (1994)
prof. dr. Darinka Soban (2000)
prof. dr. Matija Gogala (2001)
prof. Stane Peterlin (2004)

prof. dr. Kazimir Tarman (2012)

Comments are closed.