Haloze

20. maj 2017

enodnevna ekskurzija • avtobus

Haloze 1 Haloze 2 Haloze 3

ODHOD

Odhod bo na treh lokacijah v Ljubljani:

  • 6.45 – avtobusna postaja mestnega prometa Kino Šiška v smeri proti Centru,
  • 6.50 – avtobusna postaja mestnega prometa pri nekdanji Tobačni tovarni,
  • 7.00 – parkirišče Dolgi most na Viču v Ljubljani.

 

PROGRAM

Iz Ljubljane so bomo odpeljali po štajerski avtocesti in mimo Ptuja proti Halozam, kjer si bomo ogledali več območij, ki so zajeta v projekt Life to grasslands, ki ga izvaja Zavod RS za varstvo narave s partnerji. Haloze namreč predstavljajo eno najpomembnejših območij suhih travišč na karbonatnih tleh z visoko stopnjo biotske pestrosti v Sloveniji. Travišča na karbonatni podlagi so najbolj vrstno bogate rastlinske združbe v Evropi (do 80 rastlinskih vrst na m2), kar je podlaga za visoko pestrost predvsem členonožcev in na travniške habitate vezanih vrst ptic. Je eno od dveh Natura 2000 območij v Sloveniji, ki sta bili določeni za prednostno kvalifikacijsko vrsto orhideje – jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum). Poseben pomen za biotsko raznovrstnost ima tradicionalna kulturna krajina, ki je močno povezana z delovanjem človeka. Pod vodstvom strokovnjakov se bomo seznanili z značilno kulturno krajino Haloz s poudarkom na suhih travnikih in spoznavanjem značilnih rastlinskih in živalskih vrst. Hoje bo približno 3 ure.

STROKOVNO VODSTVO

Ekskurzijo bosta vodila strokovnja sodelavca Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, Monika Podgorelec in Aleksander Koren.

CENA

Cena za člane društva: 20 oseb: 40,00 € – 40 oseb: 20,00 €.
Cena za nečlane: 20 oseb: 44,00 € – 45 oseb: 22,00 €.
Cena za otroke, dijake in študente: 10,00 €.
Doplačilo: kosilo (neobvezno)  med 10,00 in 15,00 €.

V ceno je vključeno: prevoz s posebnim turističnim avtobusom z vsemi pripadajočimi stroški in strokovno vodstvo.

Stroške ekskurzije boste poravnali po prejemu položnice, končna cena je odvisna od števila udeležencev. Vsi prijavljeni boste dobili dodatno obvestilo tri dni pred odhodom.

Prijave sprejemamo do 17. maja 2017 oziroma do zapolnitve mest na avtobusu.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del programa.

PRIJAVNICA

Prirodoslovno društvo Slovenije je 6. septembra 2012 pridobilo licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja (št. 1390) in prodaje turističnih aranžmajev (št. 1391) pri Turistično gostinski zbornici Slovenije.

vsi logo

Comments are closed.