Naravni spomenik

Osebna izkaznica (link → karta območja, površina, kdaj in zakaj razglasitev, kdo je upravljalec zavarovanega območja, …)

Varstvo narave (link → kaj se varuje in zakaj)

Upravljanje (link → kaj delamo kot upravljalci in kako)

Comments are closed.