Naročilnica za revijo Proteus

Cena za naročnike je 5,00 €,
za dijake in študente 4,00 €,
cena za upokojence 4,20 € (cena za nenaročnike je 6,00 €).
Celoletna naročnina je 50,00 €,
za študente in dijake 40,00 €, za upokojence 42,00 €.
9,5 % DDV in poštnina sta vključena v ceno.

Prodajno-plačilni pogoji
Revija izhaja od septembra do junija. Na leto izide 10 številk. Revijo boste prejemali enkrat mesečno ob izidu. Letno naročnino boste poravnali v enem ali dveh obrokih po prejetju položnice.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov za že prejete izvode kupec nima pravice odstopa od pogodbe o prejemanju revije Proteus.

Kupec dovoljuje, da Prirodoslovno društvo Slovenije, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki neomejeno časovno obdobje. Prirodoslovno društvo Slovenije zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Ta naročilnica ima status pogodbe med naročnikom in Prirodoslovnim društvom Slovenije in velja do pisnega preklica.

Ime in priimek*

Ulica in hišna številka*

Pošta, kraj *

E-pošta*

Davčna številka*

 • Zavezanec za DDV*
  dane
 • Status
 • Proteus želim prejemati od številke*
 • Letnik*
 • Naročnino bi rad/a poravnal/a*:
 • Ime in priimek:
  Naslov:

  Naročil/a bi rad/a naslednje številke:

  Comments are closed.