Naročilnica za revijo Proteus

Cena za naročnike je 4,32 €,
za dijake in študente 3,36 €,
cena za upokojence 3,55 € (cena za nenaročnike je 5,50 €).
Celoletna naročnina je 43,20 €,
za študente in dijake 33,60 €, za upokojence 35,50 €.
5 % DDV in poštnina sta vključena v ceno.

Prodajno-plačilni pogoji
Revija izhaja od septembra do junija. Na leto izide 10 številk. Revijo boste prejemali enkrat mesečno ob izidu. Letno naročnino boste poravnali v enem ali dveh obrokih po prejetju položnice.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov za že prejete izvode kupec nima pravice odstopa od pogodbe o prejemanju revije Proteus.

Kupec dovoljuje, da Prirodoslovno društvo Slovenije, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki neomejeno časovno obdobje. Prirodoslovno društvo Slovenije zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Ta naročilnica ima status pogodbe med naročnikom in Prirodoslovnim društvom Slovenije in velja do pisnega preklica.

  Ime in priimek*

  Ulica in hišna številka*

  Pošta, kraj *

  E-pošta*

  Davčna številka*

 • Zavezanec za DDV*
  dane

 • Status

 • Proteus želim prejemati od številke*

 • Letnik*

 • Naročnino bi rad/a poravnal/a*

 • Naročil/a bi rad/a naslednje številke:

  Comments are closed.