Natečaj naravoslovne fotografije za leto 2014

Prirodoslovno društvo Slovenije razpisuje nagradni natečaj naravoslovne fotografije za leto 2014 za mlade naravoslovne fotografe.

Pogoji sodelovanja:

 1. Starostne kategorije:
 1. kategorija: starost do 10 let.
 2. kategorija: starost od 11 do 14 let.
 3. kategorija: starost od 15 do 17 let.
 4. kategorija: starost od 18 do 25 let.
 1. Tema natečaja: Narava

Žirija bo ocenjevala le dela, ki so nastala v naravi. Na fotografijah ne smejo biti prikazani ljudje ali rezultati človekovega delovanja. Prav tako ne bomo sprejemali fotografij, ki prikazujejo umetno vzgojene rastline in živali ter oblikovano naravo (parki, arboretumi, živalski vrtovi). Sprejemali bomo le fotografije živali, rastlin in pokrajine, posnete v naravi, fotografije eksotičnih rastlinskih in živalskih vrst ne bodo imele prednosti. Zgodba, ki jo pripoveduje fotografija, bo imela večjo težo od tehnične dovršenosti fotografije. Kakršnokoli spreminjanje originalov fotografij ni dovoljeno, izjemi sta le spreminjanje velikosti ali izrez.

Nekaj nasvetov:

Za fotografiranje naj ti bodo izziv organizmi in pokrajina v bližini doma. Pomembno je, da najdeš primeren objekt, ki ga »ujameš« v objektiv fotoaparata, osredotoči se na vsebino in primerno svetlobo. Dober fotograf je tisti, ki lahko naredi izjemen posnetek z zelo običajnim motivom. Zato pojdi v bližnji gozd, na travnik, v gore, k reki in opazuj svet okrog sebe – poskušaj najti motive, ki te pritegnejo: žuželke, zanimive cvetove, pestrost pokrajine in podobno. Prepusti se svoji domišljiji in s fotografijo poskušaj pokazati del narave, tako kot jo vidiš ti, in ne kot jo vidijo drugi.

Poišči preproste motive, približaj se živalim in rastlinam in poskusi najti zanimive podrobnosti, ki te pritegnejo. Počakaj na dobro svetlobo, zato je najbolje fotografirati zgodaj zjutraj ali proti koncu dneva ali pa tik pred ali po nevihti. Ne fotografiraj vsevprek, naj bo to tvoj osebni projekt, izberi zanimive motive in poskušaj narediti čim več raznolikih fotografij.

 1. Pošiljanje fotografij:
 1. Vsak udeleženec lahko v svoji kategorji sodeluje z največ 10 fotografijami v digitalni obliki (posnetki z digitalnim fotoaparatom ali skenirani diapozitivi). Obvezna priloga je tudi prijavnica, ki jo pošljite skupaj s fotografijami na naslov društva.
 2. Z oddajo in prijavnico vsak udeleženec soglaša in potrjuje, da je avtor svojih fotografij in da lahko organizator uporabi njegova dela za promocijo natečaja, objavo v projekciji, predstavitvi, na morebitni razstavi, v člankih, internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez vnaprejšnjega dovoljenja ali plačila avtorju.
 3. Fotografije naj bodo v formatu JPG ali JPEG na CD-ju ali DVD-ju. Vse fotografije naj bodo označene z zaporedno številko, nazivom dela ter imenom in priimkom avtorja (primer: 1_naziv_ime_priimek). Velikost fotografij naj bo vsaj 10×15 cm pri ločljivosti 300 dpi.
 4. CD ali DVD pošiljajte na naslov: Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova 4, p. p. 1573, 1001 Ljubljana, s pripisom FOTO NATEČAJ 2014.
 1. Nagrade:

Avtorjem fotografij, ki bodo po mnenju strokovne žirije prišle v izbor treh najboljših fotografij, bomo na prireditvi Dan naravoslovcev podelili naslednje nagrade (po tri nagrade za vsako kategorijo):

 1. nagrada: dveletna brezplačna naročnina na revijo Proteus in brezplačna udeležba na strokovni enodnevni ekskurziji organizatorja (lahko večdnevni, kritje stroškov enega dneva).
 2. nagrada: enoletna brezplačna naročnina na revijo Proteus in knjiga Založbe Narava po lastnem izboru.
 3. nagrada: enoletna brezplačna naročnina na revijo Proteus.

Vsem nagrajencem bomo podelili tudi priznanja. Vsem avtorjem, ki se bodo po mnenju žirije uvrstili v vsaki kategoriji od 4. do 10. mesta, bomo podelili diplome.

Strokovna žirija si podeljuje pravico, da v posamezni kategoriji ne podeli nobene nagrade ali katere od nagrad.

 1. Rokovnik:
Sprejem del: do 3. 10. 2014.
Žiriranje: med 3. 10. 2014 in 17. 10. 2014.
Obveščanje udeležencev: do 30. 10. 2014.

Javna podelitev nagrad in priznanj bo na otvoritvi razstave nagrajenih fotografij, ki bo v mesecu januarju leta 2015.

Katalog nagrajenih fotografij bomo objavili na spletnih straneh društva in v reviji Proteus.

Prijavnica 2014

Comments are closed.