Navodila za avtorje

 

Besedilo in slikovno gradivo (z dovolj veliko ločljivostjo za tisk) pošljite na prirodoslovno.drustvo@gmail.com ali neposredno glavnemu uredniku na naslov sajovic.tomaz@gmail.com.
O morebitni objavi vas bo obvestil glavni urednik revije Proteus doc. dr. Tomaž Sajovic (sajovic.tomaz@gmail.com).

Po sklepu občnega zbora Prirodoslovnega društva Slovenije z dne 12. aprila 2012 se do izboljšanja finančnega stanja avtorjem za objavo prispevkov v reviji Proteus ne izplačuje avtorskega honorarja.

Comments are closed.