Odlikovanje revije Proteus z REDOM ZA ZASLUGE

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanju Republike Slovenije je predsednica republike Nataša Pirc Musar izdala ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Ob 90-letnici izhajanja ter za izjemen prispevek pri širjenju in prenosu znanja z … Continue reading Odlikovanje revije Proteus z REDOM ZA ZASLUGE

Continue reading