Osnovna šola

Tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje

Pravilnik tekmovanja

Navodila za izvedbo državnega tekmovanja

Šolsko leto 2013/2014 – Kače Slovenije

Šolsko leto 2012/2013 – Orhideje Slovenije

Šolsko leto 2011/2012 – Čebele in čmrlji

Šolsko leto 2010/2011 – Izbrane drevesne in grmovne vrste

Šolsko leto 2009/2010 – Velike zveri Slovenije: volk, medved, ris

Šolsko leto 2008/2009 – Netopirji Slovenije

Šolsko leto 2007/2008 – Vodne rastline

Šolsko leto 2006/2007 – Dvoživke Slovenije

Šolsko leto 2005/2006 – Ekološki pomen gozda

Šolsko leto 2004/2005 – Deževnik

Comments are closed.