Ponudba

Vodeni ogledi:

  • programi za predšolske in šolske skupine → link
  • programi za odrasle in družine → link
  • prijava na voden ogled → link na spletno prijavnico za izdelavo ponudbe

Najem dvorane (ali bi bilo možno dvorano dati v najem za kakšno prireditev – dodaten občasen vir zaslužka?) – opcija od 2018 dalje

Trgovina v RIS Dolina (link na artikle: lokalni proizvodi, spominki, publikacije, plakati, ….) → spletna trgovina – opcija v prihodnjih letih

Publikacije (dostopno v pdf ali seznam knjig, člankov, …) → spletna trgovina

Cenik → link + pdf za print

Comments are closed.