PREDAVANJE: Celovit pristop k varstvu dvoživk v Sloveniji v projektu LIFE AMPHICON

V sredo, 20. marca 2024 vas ob 19.00 uri vabimo, da se nam pridružite na naravoslovnem predavanju z naslovom Celovit pristop k varstvu dvoživk v Sloveniji v projektu LIFE AMPHICON – Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov v Sloveniji, ki ga bo za člane in članice Prirodoslovnega društva Slovenije pripravila biologinja Katja Poboljšaj.

Upad populacij dvoživk zaradi izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov, povečanja prometa ter zmanjšanja krajinske povezanosti predstavlja resno grožnjo dvoživkam tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Projekt LIFE AMPHICON (www.lifeamphicon.eu) se v Sloveniji prvič celovito loteva reševanja tega problema v štirih območjih Natura 2000 z obnovo mrestišč in kopenskih habitatov, z izboljšanjem njihove povezanosti ter z zmanjšanjem smrtnosti na cestah z izgradnjo trajnih usmerjevalnih ograj in podhodov. S pomočjo dolgoletnih izkušenj ter znanja projektnih partnerjev iz Danske in Nemčije se v Sloveniji ter v Evropi prvič izvaja krepitev majhne in izolirane populacije velikega pupka s podporno vzrejo. Vzpostavljen je bil Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije (www.ckff.si/icvds/), ki posreduje informacije in promovira primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Glavni cilj informacijskega centra je spodbujati izvajanje ukrepov za dvoživke in v nacionalno mrežo povezati različne organizacije, društva, prostovoljce in posameznike, ki prispevajo k varstvu dvoživk Slovenije.

O predavateljici: Katja Poboljšaj je biologinja zaposlena v Centru za kartografijo favne in flore, ter že skoraj 30 let aktivno deluje na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov. Med drugim sodeluje pri izvajanju različnih aktivnosti za varstvo dvoživk, od monitoringa, priprave načrtov upravljanja do obnove habitatov in ukrepov na slovenskih cestah. Je strokovni vodja projekta LIFE AMPHICON – Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov.

Veliki pupek Triturus carnifex Avtorica: Tina Stepišnik

Predavanje bo potekalo v prostorih Prirodoslovnega društva Slovenije, (Poljanska cesta 6, Ljubljana, drugo nadstropje levo) ter prek spletne platforme Zoom.

Povezava do spletnega predavanja: https://us06web.zoom.us/j/85954452016?pwd=2yGSIusEd3ewj1oXB9QzmnSSCSsWp2.1

VABILO

Comments are closed.