PREDAVANJE: KAMNITA STREHA – APNENEC KOT SKUPNI IMENOVALEC KULTURNE KRAJINE VZDOLŽ VZHODNE JADRANSKE OBALE

V sredo, 20. aprila 2022 vas ob 16.30 uri vabimo, da se nam pridružite na naravoslovnem predavanju z naslovom Kamnita streha – apnenec kot skupni imenovalec kulturne krajine vzdolž vzhodne jadranske obale, ki ga bo za člane in članice Prirodoslovnega društva Slovenije pripravil Matevž Novak.

V predavanju bo na primeru kraškega apnenca predstavljen odnos med naravno in kulturno dediščino. Obsežna interdisciplinarna raziskava je zajela vse vidike uporabe in ohranjanja ploščastega apnenca, ki je pomemben prepoznavni element kulturne krajine celotne Jadranske obalno kraške regije. Na tem območju se apnenec tradicionalno uporablja za pokrivanje streh, gradnjo suhih zidov, pastirskih hišk/kažunov in drugih objektov kulturne dediščine. Ta apnenec pa je zaradi pogosto pestre fosilne vsebine, predvsem sicer redkih dobro ohranjenih ostankov vretenčarjev, pomemben tudi kot naravna dediščina.

Predstavljena bo geološka zgodovina nastanka kraškega apnenca, na primeru nekaj izbranih vzorčnih objektov kamnite kraške arhitekture pa metoda ugotavljanja izvora različnih tipov apnenca, uporabljenih za različne stavbne elemente. Prikazani bodo primeri slabe prakse ohranjanja kulturne dediščine, vzroki zanje in predlogi za ureditev stanja.

Figure 083_2

Cerkev v Šmarju pri Sežani. Foto: Bogdan Jurkovšek

Predavanje bo potekalo v Biološkem središču (Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani) na Večni poti 111 v Ljubljani ter preko spletne video konference na Microsoft Teams meeting.

Povezava do spletnega predavanja:  https://teams.live.com/meet/943910109611

Povezava bo aktivna nekaj minut pred 16.30 uro.

Vljudno vabljeni, predavanje bo brezplačno.

Comments are closed.