PREDAVANJE: Stanje travišč znotraj Nature 2000 v Sloveniji

V sredo, 17. januarja 2024 vas ob 19.00 uri vabimo, da se nam pridružite na naravoslovnem predavanju z naslovom Stanje travišč znotraj Nature 2000 v Sloveniji, ki ga bo za člane in članice Prirodoslovnega društva Slovenije pripravila varstvena biologinja in ekologinja Polona Božič.

Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratne košnje letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter njegovo opuščanje, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Predavanje bo skušalo prestaviti kakšni so populacijski trendi nekaterih pomembnejših travniških kvalifikacijskih vrst, kakšni so ukrepi za njihovo varovanje, primere dobrih praks in možne rešitve za izboljšanje stanja travnikov. Predstavljen bo tudi projekt LIFE For Seeds, ki se zavzema za vzpostavitev semenske banke značilnih vrst treh na nivoju EU prioritetnih habitatnih tipov in obnovo naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000.

 Foto: Polona Božič

Predavanje bo potekalo v prostorih Prirodoslovnega društva Slovenije, (Poljanska cesta 6, Ljubljana, drugo nadstropje levo) ter prek spletne platforme Zoom.

Povezava do spletnega predavanja: https://us06web.zoom.us/j/83041593915?pwd=BNL2kO3d84S4WrjRoB84KDLLuxmhU3.1

VABILO

  

Comments are closed.