Prijavnica za potovanje v Iran 2019

Podpisani/a se prijavljam na potovanje v organizaciji Prirodoslovnega društva Slovenije. S podpisom potrjujem, da se strinjam z organizatorjevimi navodili in splošnimi pogoji za potovanja.

UDELEŽENEC/ UDELEŽENKA

Ime in priimek - enako kot je zapisano v potnem listu (obvezno)

Naslov stalnega prebivališča - ulica in hišna številka (obvezno)

Pošta, kraj (obvezno)

E-pošta (obvezno)

Telefon (GSM)

Rojstni datum

Številka potnega lista

Veljavnost potnega lista do

SOPOTNIKI

Ime in priimek

Rojstni datum

Številka potnega lista

Veljavnost potnega lista do

NASLOV, NA KATEREGA ŽELITE PREJEMATI OBVESTILA,
če ni enak zgoraj navedenemu naslovu

BIVANJE NA POTI

Želim sobo (obvezno)
enoposteljnodvoposteljno

Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 360,00 €.

Druga oseba v sobi bo

NAČIN PLAČILA

Želim plačati v naslednjem številu obrokov

Pri plačilu v enem obroku vam nudimo 5 % popust.

DOPLAČILA PO ŽELJI

Želim skleniti zdravstveno zavarovanje z asistenco Coris v tujini (40,00 €).
DaNe

PREHRANA NA POTI

Želim brezmesno prehrano.
DaNe

Drugo

NAVODILA IN SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji in navodila za udeležbo na potovanju so sestavni del programa. Na voljo so vam na sedežu društva ali na spletni strani www.proteus.si. S potrdilnim pismom, ki ga prejmete najkasneje 7 dni pred odhodom, vas bomo obvestili o podrobnostih programa. V primeru, da obvestila v navedenem roku ne bi prejeli, se morate oglasiti na upravi društva. Če tega ne storite, domnevamo, da ste obvestilo prejeli. Nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih ne bi pravočasno prejeli našega obvestila, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške, ki nastanejo v tem primeru, krije potnik. Potnik s prijavo soglaša z interno uporabo osebnih podatkov in za obveščanja o ponudbi Prirodoslovnega društva Slovenije. Če potnik tega ne želi, mora to sporočiti ob prijavi.

Vaše opombe:

Strinjam se s Splošnimi pogoji in navodili Prirodoslovnega društva Slovenije za udeležbo na potovanju.
Da

OBVEZNA PRILOGA: kopija potnega lista. Fotokopijo lahko pošljete na naslov Prirodoslovno društvo Slovenije, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, skenirano verzijo pa na elektronski naslov prirodoslovno.drustvo@gmail.com.

POMEMBNO: najkasneje do 10. januarja 2019 nam posredujte izpolnjen obrazec za pridobitev iranske vize, ki vam ga bomo poslali skupaj s pogodbo in predračunom. Zraven morate priložiti 1 fotografijo za osebne dokumente in potni list, ki mora biti veljaven še vsaj do 3. avgusta 2019.

Comments are closed.