Prijavnica za tekmovanje iz biologije 2018/2019

Podpisani/a prijavljam šolo na tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje za osnovne šole v šolskem letu 2018/2019 v organizaciji Prirodoslovnega društva Slovenije. S podpisom potrjujem, da smo seznanjeni s Pravilnikom tekmovanja.

NAZIV ŠOLE

NASLOV ŠOLE

POŠTNA ŠTEVILKA

KRAJ

E-pošta šole (obvezno)

Ime in priimek ravnateljice / ravnatelja

Elektronski naslov ravnateljice / ravnatelja

Ime in priimek mentorice / mentorja

Elektronski naslov mentorice / mentorja

Število prijavljenih otrok iz 8. razreda

Število prijavljenih otrok iz 9. razreda

Izberite jezik, v katerem naj bodo pripravljene naloge

Priložite naročilnico za izdajo računa za kotizacijo:

Vaše opombe:

Comments are closed.