Prijavnica za tekmovanje iz biologije 2021/2022

Podpisani/a prijavljam šolo na tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje za osnovne šole v šolskem letu 2021/2022 v organizaciji Prirodoslovnega društva Slovenije. S pošiljanjem prijave potrjujem, da smo seznanjeni s Pravilnikom tekmovanja.

NAZIV ŠOLE

NASLOV ŠOLE

POŠTNA ŠTEVILKA

KRAJ

E-pošta šole (obvezno)

Ime in priimek ravnateljice / ravnatelja

Elektronski naslov ravnateljice / ravnatelja

Ime mentorice / mentorja

Priimek mentorice / mentorja

Elektronski naslov mentorice / mentorja

Število prijavljenih otrok iz 8. razreda

Število prijavljenih otrok iz 9. razreda

Izberite jezik, v katerem naj bodo pripravljene naloge

Vaše opombe:

Comments are closed.