Priporočena literatura 2014-2015

Predstavljamo le izbor literature, s kateri si lahko učenke in učenci pomagajo pri pripravi na tekmovanje. Seznam priporočene literature NI obvezno gradivo!

 

Gustav Hegi, Hermann Merxmüller, Herbert Reisigl ; [prevedel in dopolnil Tone Wraber ; risbe Claus Caspari ; fotografije Luka Pintar in Tone Wraber]: Alpska flora, Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1980.

Tone Wraber: 2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem, Ljubljana : Prešernova družba, 2006.

Frank in Katrin Hecker: Živali in rastline v Alpah, Kranj : Narava, 2010.

Jean-Denis Godet: Alpske rastline, rastoče na skalovju, meliščih, morenah, alpskih travnikih, pašnikih in ob gozdnih robovih, Radovljica : Didakta, 2002.

Ansgar Hoppe: Alpske cvetlice: več kot 500 vrst in 500 barvnih fotografij , Kranj : Narava, 2013.

Vlado Ravnik: Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin , Kranj : Narava, 2010.

Wolfgang Lippert: Alpske rastline: nad gozdno mejo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2005.

Nada Praprotnik: Alpski botanični vrt Juliana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2011.

Tone Wraber: Košutnik, in to Vardjanov!, Proteus, letnik 48, str. 341-346, Prirodoslovno društvo Slovenije, 1986. Adobe: Vardjan

Barbara Bajd: Moje prve alpske rastline. Preprost določevalni ključ. Založba Hart, 2014.

Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar: Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji. Z navodili za pripravo herbarija. Pipinova knjiga, 2014.

Comments are closed.