Priporočena literatura 2015-2016

Predstavljamo le izbor literature, s kateri si lahko učenke in učenci pomagajo pri pripravi na tekmovanje. Seznam priporočene literature NI obvezno gradivo!

 

Slavko Polak: Metulji Notranjske in Primorske, Notranjski muzej Postojna, 2009.

Verovnik, R., F. Rebeušek & M. Jež:  Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije, Atlas of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Slovenia. Center za kartografijo favne in flore, 2012.

Zakšek, B., N. Kogovšek, B. Rakar, K. Zeme, M. Delač, V. Zakšek:  Metulji na našem vrtu (http://metulji.biologija.org/files/knjizica/metulji_na_nasem_vrtu.pdf)

Franc Rebeušek: Mravljiščarji Slovenije (http://www.ckff.si/publikacije/mravljiscarji_slovenije.pdf)

Čelik, T., R. Verovnik, S. Gomboc & M. Lasan, 2005. Natura 2000 v Sloveniji – Metulji Lepidoptera. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. 288 str.

Verovnik, R., 2003. Metulji – Lepidoptera. V: Sket, B., M. Gogala & V. Kuštor (Ured.), Živalstvo Slovenije, str. 440–457, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

Heiko Bellmann: Naše in srednjeevropske žuželke. Založba Narava, 2002.

http://notranjski-park.si/index.php?catid=92&lang=slo

http://metulji.biologija.org/

Barbara Bajd: Moji prvi metulji, preprost določevalni ključ, Založba Hart, 2015.

 

Comments are closed.