Priporočena literatura 2016-2017

Predstavljamo le izbor literature, s katero si lahko učenke in učenci pomagajo pri pripravi na tekmovanje. Seznam priporočene literature NI obvezno gradivo!

 

http://www.tujerodne-vrste.info/projekt/projekt-thuja/

Urban Šilc: Vsiljiva škodljivka iz Severne Amerike. Proteus, letnik 69 (2006), št. 2, str. 81-83. Adobe

Barbara Pleteršek s sod.: Želva rdečevratka (Trachemys scripta elegans) – v naravi tujerodna invazivna vrsta. Proteus, letnik 71, št. 4. Adobe

INVAZIVNE ovitek gif Barbara Bajd: Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste, Založba Hart, 2016.

Comments are closed.