Priporočena literatura 2019/2020

Seznam priporočene literature ni obvezna literatura. Poiščete lahko tudi druge vire. S klikom na naslovnico se vam odpre pdf knjige ali članka. Seznam še dopolnjujemo, predvidoma bo zaključen v prvem tednu septembra.

 

Knjige

Proteus skrivnostni naslM. Aljančič, B. Bulog, A. Kranjc, D. Josipovič, B. Sket, P. Skoberne (uredil A. Hodalič): Proteus, skrivnostni vladar kraške teme. Vitrum, Ljubljana, 1993.

 

 

 

Sprehodi v naravoMarko Aljančič: Kraški svet. Pojavi, značilnosti, pojavi v podzemlju. Cankarjeva založba, 1988 (Zbirka Sprehodi v naravo).

 

 

BajdBarbara Bajd: Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu. Založba Hart, 2019.

 

 

 

 

Biologija človeške ribice

Naslovka 12-3Albin Seliškar: O starem Proteju. Proteus, l. 12, št. 3, str. 105-112.

 

 

 

Naslovka 70-6

Boris Sket: Kaj vemo in kaj si mislimo o človeški ribici. Proteus, l. 70, št. 1, str. 14-27.

 

 

 

Naslovka 70-3Boris Bulog: Okoljske in funkcionalno-morfološke raziskave močerila (Proteus anguinus). Proteus, l. 70, št. 3, str. 102-109.

 

 

 

Marko Aljančič: Spermatofore človeške ribice. Proteus, l. 24, št. 4-5, str. 119-120.

 

Gregor Aljančič, Marko Aljančič: Žival meseca oktobra: Človeška ribica (Proteus anguinus). Proteus, l. 61, št. 2, str. 85.

 

Lili Istenič: Staro in novo o proteju. Proteus, l. 46, št. 2, str. 80-83.

 

Marko Aljančič: Močeril vasuje. Proteus, l. 26, št. 7, str. 166-170.

 

 

Črna človeška ribica

Boris Sket: Nova rasa človeške ribice (Kako se “naredi” novo podvrsto ali članek o članku). Proteus, l. 56, št. 1, str. 3-11.

Gregor Aljančič: Trideset let od odkritja črne človeške ribice. Trdoživ, letnik VI, številka 1 (2017), str. 4-6.

 

Zgodovina preučevanja

Naslovka 1-1Pavel Grošelj: Kako so odkrili človeško ribico? Proteus, l. 1, št. 1, str. 1-7.

 

 

 

Gregor Aljančič: Jamski laboratorij Tular in človeška ribica. V spomin na očeta, Marka Aljančiča (1933-2007). Proteus, letnik 70, št. 6, str. 146-258.

 

Jamske živali

Naslovka Skocjanske jameSlavko Polak: Živalstvo kopenskih podzemeljskih življenjskih prostorov Škocjanskih jam. Proteus, letnik 79, št. 7-8, str. 392-403.

 

 

 

Ogroženost kraškega okolja

Gregor in Magdalena Aljančič: S človeško ribico si delimo pitno vodo. Društvo za jamsko biologijo, 2017.

Comments are closed.