Priporočena literatura 2023-2024

Seznam priporočene literature ni obvezna literatura. Poiščete lahko tudi druge vire.

Literatura:

Bajd, B. (2023). Sprehod po travnikih (1. natis). Hart.

Bakan, B., Kaligarič, M. (2016). Rastline ob Muri. Proteus, letnik 78, številka 6/7/8, str. 281-289, 376-377. Povezava: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-HWMFIVNS/f69937ab-9bb9-4704-b84e-bf0ab26c0e37/PDF

Blažič, B., Denac, K., Pršin, T., Šumrada, T., & Vaupotič, A. (2022). Varstvo biodiverzitete v kmetijski krajini: EIP VIVEK (p. 35). Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Povezava:  https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2022/06/DOPPS_EIP_VIVEK__A5__final.pdf

Božič, L., Kmecl, P., Medved, A., & Vukelič, E. (2007). Kosec, varuh vlažnih travnikov (p. 65). Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS. Povezava: https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/04/3_3__kosec_-_varuh_vlaznih_travnikov.pdf

Čelik, T. (2023). Preprečitev izumrtja vlagoljubnih populacij barjanskega okarčka. Svet ptic, letnik 29, številka 2, str. 20-22. Povezava: SP_2023-02-web.pdf (ptice.si)

Čelik, T., Verovnik R., Gomboc S., Lasan M. (2005). NATURA 2000 v Sloveniji: Metulji (Lepidoptera). Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. Str.: 78-83, 111-112, 184-187, 217-218. Povezava: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/987/4198/497

Čelik, T. (2007). Dnevni metulji (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) kot bioindikatorji za ekološko in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja. Varstvo narave, letnik 20, številka 20, str. 83-105. Povezava: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-467J2BZT/2ec1623e-f476-4ff1-85a6-1256522f92c5/PDF

Čušin, B. (ured.) (2003). Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Rastline (Pterydophyta in Spermatophyta). Elaborat. Ljubljana, Biološki inštitut ZRC SAZU. Str.: 217-2020. Povezava: https://natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/Strokovne_podlage/rastline.pdf

Denac, K., Basle, T., Blažič, B., Bordjan, D., Božič, L., Denac, D., Kmecl, P., Koce, U., Mihelič, T. (2022): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana. Str.: 72-88. Povezava:  Porocilo_monitoring_ptice_2022_corr_cistopis.pdf

Dobrodošli v Naravnem rezervatu Iški morost (p. 1 zgibanka (6 )). (2018). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Povezava: https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/03/NRIM_zlozenka_2018_web-1.pdf

Habitatni tipi – Life for Seeds (2023). DOPPS – BirdLife Slovenia. Povezava: https://lifeforseeds.si/habitatni-tipi/

Jančar, T., Leach, I. (2015). Barjanski travniki – smrtonosni privid. Svet ptic, letnik 21, številka 1, str. 12-13. Povezava: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-Y735EGYZ/94e83c15-0078-4d62-b7f9-60d5d4f274bb/PDF

Koblar Habič, Š. (2014). Zgornja Pivka, dežela presihajočih jezer. Trdoživ, letnik 3, številka 1, str. 11-16. Povezava: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-WXT9MSG5/716f34e0-f50d-4426-ab6f-bbe88900b3b6/PDF

Koce, U. (2023). Repaljščica. Svet ptic, letnik 29, številka 1, str. 22-23. Povezava: SP_2023-01__web2.pdf (ptice.si)

Močilar, M., Verovnik, R. (2020). Vrednotenje velikosti populacij sviščevega mravljiščarja Phengaris alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) in status njegove ogroženosti na zahodnem delu Ljubljanskega barja. Acta biologica Slovenica, letnik 63, številka 1, str. 3-15. Povezava: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-DG5JIGSL/ce421e7a-7fbb-46e3-82c0-8cb84c11288b/PDF

Rebeušek, F. (2006). Mravljiščarji Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo (p. 14). Center za kartografijo favne in flore. str. 12-14. Povezava: https://www.ckff.si/publikacije/mravljiscarji_slovenije.pdf

Travniki – zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows – green surfaces or colorful gardens? (2016). Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. Povezava: http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf

Trčak, B. (2017). Osebna izkaznica: Ilirski meček (Gladiolus illyricus). Trdoživ, letnik 6, številka 2. stran 48. Povezava: https://issuu.com/trdoziv/docs/trdoziv12-web

 

Brestovolistni oslad (2023). Notranjski regijski park. Povezava: https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/rastlinski-svet/roznice/brestovolistni-oslad

Kukavičevke – močvirska kukavica (2023). Notranjski regijski park. Povezava: https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/rastlinski-svet/kukavicevke

Modra stožka (Molinia caerulea / Molinia caerulea subsp. caerulea) (2023). Urbanatura. Povezava: https://www.urbanatura.si/vsebina/3098/Modra-stozka

Ostričevke – srhki šaš (2023). Notranjski regijski park. Povezava: https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/rastlinski-svet/ostricevke

Perunikovke – ilirski meček (2023). Notranjski regijski park. Povezava: https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/rastlinski-svet/perunikovke

Sviščev mravljiščar (2023). Notranjski regijski park. Povezava: https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/metulji/modrini/sviscev-mravljiscar

Življenjski prostori – travišča (2023). Notranjski regijski park. Povezava: https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivljenjski-prostori

 

Priporočeni videi:

https://365.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174967061

 

Literatura s seminarja za mentorje

 

Comments are closed.