Priporočena literatura za šolsko leto 2012/2013

Kukavičevke na splošno:

KNJIGE:

1. Ravnik Vlado: Orhideje Slovenije. Tehniška založba Slovenije, 2002.

2. Jogan Nejc: Naše orhideje: ključ za določanje kukavičevk divjerastočih v Sloveniji. Samozaložba, Ljubljana, 2000.

3. Skoberne Peter: Zavarovane rastline Slovenije. Zbirka Narava na dlani. Mladinska knjiga, 2007, str. 85-86.

4. Martinčič Andrej et. al.: Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. 4., dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2007. Str. 756-757.

5. http://www.nigritella.si/.

REVIJA PROTEUS:

1. Jogan Nejc: Kukavičevke – rastline leta 2001. Letnik 63, št. 8 (april 2001), str. 373-376.

2. Peterlin Stane: Še o kukavičnicah kot rastlinah leta 2001: najprej popravek in opravičilo. Letnik 63, št. 9-10 (maj-junij 2001), str. 468.

Opisi vrst:

KNJIGE:

1. D. Achiele, M. Golte-Bechtle: Kaj neki tu cveti? Založba Narava, 2004.

2. Spohn Margot: Novi vodnik: Katera cvetlica je to? Založba Narava, 2008.

3. Čušin Boško et. al.: Natura 2000 v Sloveniji. Rastline. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2004.

REVIJA PROTEUS:

1. Ravnik Vlado: Grezovka (Liparis loeselii), redka močvirska kukavičnica. Letnik 40, št. 7 (marec 1978), str. 281.

2. Lipovšek Matej: Nekaj zanimivosti in težav pri določanju podobnih kukavičevk. Letnik 64, št. 3 (2001), str. 120-127.

3. Ravnik Vlado: Ophrys ali mačje uho, zanimiv, insektom podoben rod orhidej. Letnik 37, št. 9-10 (maj-junij 1975), str. 403-409.

4. Ravnik Vlado: Jajčastolistni in srčastolistni muhovnik. Letnik 37, št. 8 (april 1975), str. 355-357.

REVIJA GEA:

1. Praprotnik Nada: Rjava gnezdovnica. Letnik 15, št. 3 (marec 2005), str. 37.

2. Skoberne Peter: Kamniška murka. Rastlinske zanimivke. Letnik 6, št. 7 (julij 1996), str. 25.

 

Arhiv

Comments are closed.