Razpis tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, šolsko leto 2019/2020

 

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem.

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol. Več o pogojih udeležbe na državnem tekmovanju in ostala pravila tekmovanja si preberite v Pravilniku tekmovanja, ki je objavljen na spletni strani www.proteus.si.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2019/2020 bo ČLOVEŠKA RIBICA IN JAMSKI EKOSISTEM, učenci pa naj poznajo naslednjo tematiko:

  • značilnosti kraških jam kot življenjski prostor podzemeljskih živali,
  • zgradbo človeške ribice in njene prilagoditve na vodno jamsko okolje,
  • razlike med obema podvrstama,
  • razširjenost in evolucijski razvoj,
  • zgodovino raziskovanja človeške ribice,
  • prepoznajo najpomembnejše skupine živali, ki živijo v podzemnih jamah, njihove prilagoditve na življenje v kraškem podzemlju (posameznih vrst ni potrebno poznati),
  • ogroženost podzemeljskih ekosistemov in varovanje virov pitne vode.

Dodatna gradiva in priporočeno literaturo za pripravo na tekmovanje bomo objavili na naših spletnih straneh najkasneje do 30. avgusta 2019.

 

Šolsko tekmovanje bo v sredo, 16. oktobra 2019 ob 13.00, državno pa v petek, 29. novembra 2019 ob 15.00. Šolsko tekmovanje bo trajalo 45 minut, državno pa 90 minut.

Lokacije državnega tekmovanja bomo objavili konec meseca septembra na naši spletni strani.

Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni najkasneje v 10 dneh po izvedenem tekmovanju na spletnih straneh društva.

 

Kotizacija za učenke in učence za sodelovanje na tekmovanju: višina kotizacije znaša 2,44 € (vštet je 22 % DDV) na posameznega učenca, ki se bo udeležil tekmovanja na šolskem nivoju. Račun za kotizacijo bomo na šole poslali po končanem tekmovanju.

 

Verzija za tisk: Adobe

Zadnja sprememba: 24. junij 2019

Comments are closed.