Razpis tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, šolsko leto 2020/2021

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem.

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol. Več o pogojih udeležbe na državnem tekmovanju in ostala pravila tekmovanja si preberite v Pravilniku tekmovanja, ki je objavljen na spletni strani www.proteus.si.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2020/2021 bo Glive, učenci pa naj poznajo naslednja področja:

 • splošne značilnosti gliv (morfologija, zgradba glivne celice, zakaj niso rastline in zakaj ne živali, delitev na višje in nižje glive, razvoj, življenjska okolja);
 • glavni načini prehranjevanja gliv (simbionti/soživke, gniloživke, zajedavke);
 • splošno o razmnoževanju gliv (spolno in nespolno);
 • vloga gliv v ekosistemu;
 • mikoriza (kaj je, osnovni principi delovanja, tipi mikorize);
 • zgodovina raziskovanja gliv na Slovenskem;
 • ogroženost gliv in njihovo varovanje;
 • gospodarski pomen gliv (vloga v prehrani, farmaciji, gradbeništvu in bioremediaciji, bolezni kulturnih rastlin, mikoriza);
 • 10 vrst oz. skupin in njihove značilnosti:
 1. jesenski goban (Boletus edulis) – simbiontska vrsta
 2. orjaški dežnik (Macrolepiota procera) – gniloživna vrsta
 3. žvepleni lepoluknjičar (Laetiporus sulphureus) – zajedavka
 4. velika vlažnica (Hygrocybe punicea) – naravovarstveno pomembna vrsta
 5. lovkasta mrežnica (Clathrus archeri) – tujerodna invazivna vrsta
 6. užitni smrček (Morchella esculenta) – zaprtotrosnica
 7. rdeča mušnica (Amanita muscaria) – strupena vrsta
 8. svetlikava pološčenka (Ganoderma lucidum) – zdravilna vrsta
 9. koruzna snet (Ustilago maydis) – zajedavka na kulturnih rastlinah
 10. glive kvasovke – gospodarsko pomembna skupina nižjih gliv
 • Latinskih imen ni potrebno poznati.

 

Da bo tekmovanje zadostovalo kriterijem za uvrstitev najboljših tekmovalcev na mednarodno olimpijado, bo v tekmovanje letos prvič vključenih tudi nekaj vprašanj iz poznavanja splošne učne snovi biologije. Dodatna gradiva in priporočeno literaturo v povezavi z letošnjo temo tekmovanja bomo objavili na naših spletnih straneh v drugi polovici avgusta 2020.

Šolsko tekmovanje bo v sredo, 21. oktobra 2020 ob 13.00, državno pa v petek, 4. decembra 2020 ob 15.00. Šolsko tekmovanje bo trajalo 45 minut, državno pa 90 minut.

Lokacije državnega tekmovanja bomo objavili konec meseca septembra na naši spletni strani.

Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni najkasneje v 10 dneh po izvedenem tekmovanju na spletnih straneh društva.

Kotizacija za učenke in učence za sodelovanje na tekmovanju: višina kotizacije znaša 2,44 € (vštet je 22 % DDV) na posameznega učenca, ki se bo udeležil tekmovanja na šolskem nivoju. Račun za kotizacijo bomo na šole poslali po končanem tekmovanju.

Verzija za tisk (pdf)

 

Comments are closed.