Razpis tekmovanja za šolsko leto 2017/2018

Razpis tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje šolsko leto 2017/2018

 

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem.

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol. Več o pogojih udeležbe na državnem tekmovanju in ostala pravila tekmovanja si preberite v Pravilniku tekmovanja, ki je objavljen na spletni strani www.proteus.si.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2017/2018 bo Ribe slovenskih celinskih voda, učenci pa naj poznajo naslednjo tematiko:

  • morfološko zgradbo rib, razvoj, življenjska okolja, prilagoditve na okolje,
  • ogroženost: kaj jih ogroža in zakaj (vnos tujerodnih vrst rib, onesnaževanje in regulacije vodotokov, izgradnja jezov, hidrocentral, …),
  • posamezne vrste in njihove značilnosti:
1. potočna postrv (Salmo trutta m. fario), 6. činklja (Misgurnus fossilis),
2. jegulja (Anguilla anguilla), 7. smuč (Sander lucioperca),
3. kečiga (Acipenser ruthenus), 8. som (Silurus glanis),
4. podust (Chondrostoma nasus), 9. kapelj ali glavač (Cottus gobio),
5. mazenica (Rutilus aula), 10. velika senčica (Umbra krameri)

Latinskih imen ni potrebno poznati!

 

Dodatna gradiva in priporočeno literaturo za pripravo na tekmovanje objavljamo na naših spletnih straneh.

 

Šolsko tekmovanje bo v sredo, 25. oktobra 2017 ob 13.00, državno pa v petek, 1. decembra 2017 ob 15.00. Šolsko tekmovanje bo trajalo 45 minut, državno pa 90 minut.

Lokacije državnega tekmovanja bomo objavili konec meseca septembra na naši spletni strani.

Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni najkasneje v 10 dneh po izvedenem tekmovanju na spletnih straneh društva.

 

Kotizacija za učenke in učence za sodelovanje na tekmovanju: višina kotizacije znaša 2,44 € (vštet je 22,0 % DDV) na posameznega učenca, ki se bo udeležil tekmovanja na šolskem nivoju. Račun za kotizacijo bomo na šole poslali po končanem tekmovanju.

 

Comments are closed.