RAZPIS ZA DELOVNO MESTO NA PRIRODOSLOVNEM DRUŠTVU SLOVENIJE

PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE je nevladna organizacija z dolgo tradicijo, ki povezuje strokovnjake in ljubitelje z vseh naravoslovnih področij. Razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice društva. Delo bo obsegalo: priprava sej izvršnega odbora društva (IO) in priprava občnega zbora, spremljanje izvajanja letnega programa PDS (naravoslovna predavanja, ekskurzije), spremljanje izvajanja nalog iz vzgojno-izobraževalnega … Continue reading RAZPIS ZA DELOVNO MESTO NA PRIRODOSLOVNEM DRUŠTVU SLOVENIJE

Continue reading