RAZPIS ZA DELOVNO MESTO NA PRIRODOSLOVNEM DRUŠTVU SLOVENIJE

PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE je nevladna organizacija z dolgo tradicijo, ki povezuje strokovnjake in ljubitelje z vseh naravoslovnih področij. Razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice društva.

Delo bo obsegalo:

 • priprava sej izvršnega odbora društva (IO) in priprava občnega zbora,
 • spremljanje izvajanja letnega programa PDS (naravoslovna predavanja, ekskurzije),
 • spremljanje izvajanja nalog iz vzgojno-izobraževalnega programa (organizacija tekmovanja iz biologije za osnovnošolce),
 • spremljanje razpisov in natečajev v zvezi z delovanjem društva, izvajanjem društvenega programa in revije Proteus,
 • skrb za poslovne prostore, inventar, opremo in materialna sredstva društva in revije Proteus,
 • vodenje materialnega poslovanja društva,
 • promocija društvenih dejavnosti in urejanje spletne strani,
 • vodenje in urejanje društvene dokumentacije,
 • vodenje arhiva društva in revije Proteus,
 • vodenje evidence naročnikov revije Proteus,
 • druge naloge po dogovoru z IO.

Kandidat (m/ž) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe iz naravoslovne smeri,
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj,
 • imeti izkušnje pri aktivnem delu v kateri od nevladnih organizacij,
 • odlično poznavanje dela z računalnikom,
 • dobro poznavanje najmanj enega tujega jezika (angleščine),
 • samostojnost, samoiniciativnost.

 

Kraj zaposlitve: pisarna v Ljubljani, po dogovoru je možno tudi delo od doma.

Trajanje zaposlitve in začetek dela:

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom z začetkom dela 1. novembra 2021.

Zbiranje vlog:

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in z opisom izpolnjevanja pogojev pošljite do vključno ponedeljka, 18. oktobra 2021 na naslov prirodoslovno.drustvo@gmail.com. Dodatne informacije o delovnem mestu dobite na istem e-naslovu.

Comments are closed.