Seminar Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste

LOKACIJA: Velika predavalnica Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

DATUM: torek, 27. september 2016

PROGRAM

16.00 – 16.45: Splošno o tujerodnih vrstah.

16.45 – 17.00: Odmor za kavo.

17.00 – 18.30: Predstavitev izbranih invazivnih tujerodnih rastlin in živali.

PREDAVATELJICA: Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, so. p.

Predvideni zaključek bo okrog 19. ure. S seboj prinesite zvezek za zapiske in pisalo; power point predstavitev s seminarja bomo naknadno objavili na naši spletni strani.

Kotizacija za seminar znaša 25,00 eur (cena vključuje 22,0 % DDV).

Comments are closed.