Seminar za učitelje

V sredo, 29. avgusta 2018 je v organizaciji Prirodoslovnega društva Slovenije v Biološkem središču Biotehniške fakultete v Ljubljani potekal seminar za učitelje z naslovom Raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije, kar je tudi tema letošnjega tekmovanja za osnovne šole za Proteusovo priznanje, ki bo potekalo letos jeseni že 15. zapored. Seminarja se je udeležilo približno 130 učiteljev mentorjev iz vse Slovenije, predavala pa sta dr. Urban Šilc in Filip Küzmič z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU. Njuna odlična predstavitev vrst, ki jih običajno sprejemamo z negativnimi občutki, je udeležence prepričala, da so tudi te vrste izredno zanimive in z različnimi prilagoditvami tudi zelo uspešne v boju s kulturnimi rastlinami in človekovimi posegi. Žal so mnoge od njih zaradi številnih vzrokov pri nas že izginile ali so močno ogrožene, spet druge pa s svojo številčnostjo povzročajo gospodarsko škodo ali ogrožajo zdravje ljudi in živali. Tudi to je del njihove strategije preživetja.


IMG_2332 IMG_2326  

IMG_2335 IMG_2341

Comments are closed.