Simpozij ob 90-letnici Prirodoslovnega društva Slovenije in začetka izhajanja revije Proteus

V letošnjem letu smo se odločili, da v počastitev 90-letnice izhajanja revije Proteus in obstoja Prirodoslovnega društva Slovenije organiziramo naravoslovni simpozij, ki bo z nizom predavanj uglednih in uveljavljenih predavateljev predstavil prelomne dogodke in dosežke v znanosti in naravoslovju, ki so zaznamovali obdobje 90 let od začetka delovanja društva do danes.

Simpoziju Devetdeset let znanosti in naravoslovja – tehnološki, družbeni in okoljski odmev, ki bo v slovenskem jeziku potekal 28.3.2024 v atriju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (Ljubljana, Novi trg 2) in s celodnevnim programov postregel s pregledom najpomembnejših znanstvenih odkritji v preteklih desetletjih, bosta sledila tudi posebno, mlajšemu občinstvu namenjeno poljudnoznanstveno predavanje in podelitev zlatih Proteusovih priznanj osnovnošolcem, ki so se v letošnjem šolskem letu udeležili tekmovanja iz biologije.

Udeležba na simpoziju je brezplačna. Za udeležbo na simpoziju so priporočene prijave na sledeči PRIJAVNICI.

Program_simpozija

8.45 – 9:00  Prihod in registracija gostov

9:00 – 9:05  prof. dr. Radovan Komel, predsednik društva: Pozdrav udeležencem

9:05 – 9:35  mag. Andrej Seliškar, častni član društva: Utrinki iz zgodovine PDS in Proteusa

9:35 – 9:45  dr. Tomaž Sajovic, urednik revije Proteus: Kratek nagovor urednika Proteusa in podelitev Grošljeve plakete

9:45 – 10:00  mag. Andrej Seliškar: Zgodovinski dosežki znanosti v drugi polovici 20. in začetku 21. stoletja

10:00 – 10:30  prof. dr. Peter Križan, Institut Jožef Stefan: Fizika jedra in delcev

10:30 – 10:35     Razprava

10:35 – 11:05  prof. dr. Maruša Bradač, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani: Raziskovanje vesolja in astrofizika

11:05 – 11:10     Razprava

11:10 – 11:40  prof. dr. Radovan Komel, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: DNA in genom – prelomni dosežki v medicini

11:40 – 11:45     Razprava

11:45 – 12:15  prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: Epidemične bolezni včeraj, danes, jutri …

12:15 – 12:20     Razprava

 

12: 20 – 13:00  ODMOR ZA KOSILO

 

13:00 – 13:30  dr. Hubert Potočnik, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Segrevanje planeta in podnebne spremembe

13:30 – 13:35     Razprava

13:35 – 14:05  prof. dr. Gorazd Urbanič, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Voda na planetu Zemlja in pri nas

14:05 – 14:10     Razprava

14:10 – 14:40 prof. dr. Robert Brus, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Svetovni gozd in gozdovi na Slovenskem

14:40 – 14:45     Razprava

14:45 – 15:15  prof. dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije: Izumiranje živalskih in rastlinskih vrst

15:15 – 15:20     Razprava

 

15:20 – 15:35           ODMOR

 

15:35 – 16:05  Dr. Klemen Eler, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Tujerodni organizmi in njihov vpliv na okolje

16:05 – 16:10     Razprava

16:10 – 16:40  Dr. Peter Skoberne: Prirodoslovno društvo in varstvo narave

16:40 – 16:45     Razprava

 

16:45 – 16:55           ODMOR

 

16:55 – 17:25  Prof. dr. Luka Snoj, Institut Jožef Stefan: Energijski viri prihodnosti

17:25 – 17:30     Razprava

17:30 – 18:00  Doc. dr. Simon Čopar, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani: Zgodovina informatike in pojav umetne inteligence

18:00 – 18:05     Razprava

18:05 – 18:10     Zaključek simpozija.

 

Tekmovanje iz biologije za osnovnošolce za Proteusovo priznanje

Podelitev zlatih priznanj 2023/24

18:10 – 18:15  Sebastjan Kovač, direktor PDS: Pozdrav udeležencem

18:15 – 18:45  Aljaž Jakob, ZRC SAZU: Opazovanje narave z mobilnim telefonom za njeno varstvo

18:45 – 19:15 Prof. dr. Radovan Komel in Sebastjan Kovač: Podelitev priznanj

 

19:15 – 20:00           POGOSTITEV

 

KONČNI PROGRAM

 

Izvedbo simpozija so omogočili:

 

Comments are closed.