TEMATSKA ŠTEVILKA REVIJE PROTEUS – DRAVA

Izšla je tematska številka revije Proteus – DRAVA!

Letošnja tematska številka razkriva, da je naša najbolj vodnata reka, torej Drava, prostor z edinstveno živalsko, rastlinsko, hidrološko in kulturno pestrostjo.

Več kot 30 avtoric in avtorjev je s svojimi prispevki na skoraj 200 straneh postavilo pisni in slikovni spomenik rečnemu ekosistemu.

Kazalo številke:

Andrej Grmovšek, Simon Verbič, Dominik Bombek: Drava včeraj, Drava danes, Drava jutri
Smiljan Juvan, Tijana Mićić, Miha Kračun: Hidromorfološka dinamika reke Drave
Igor Žiberna: Raba tal v slovenskem Podravju v obdobju od leta 2000 do leta 2022
Miha Jeršek, Uroš Herlec: Dravski prodniki
Martin Gaberšek, Mateja Gosar: Odraz preteklega rudarjenja v dravskih sedimentih
Marijan Govedič: O dravskih ribah in njihovem življenjskem prostoru od Maribora do Središča ob Dravi
Nadja Osojnik, Aleksandra Lešnik: Dvoživke ob reki Dravi
Matjaž Bedjanič, Ali Šalamun, Damjan Vinko: O kačjih pastirjih reke Drave
Aja Zamolo, Nino Kirbiš, Melita Vamberger: Skrivno življenje plazilcev ob reki Dravi
Tatjana Gregorc: Vidra in bober, skrivnostna prebivalca reke Drave in njenih pritokov
Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Jasmina Kotnik: Kaj vemo o netopirjih v posebnem ohranitvenem območju Drava?
Luka Božič: Ptice reke Drave
Mitja Kaligarič: Travišča in mokrišča
Sonja Škornik, Nataša Pipenbaher: Rastlinstvo dravskih prodišč
Mateja Cojzer, Andreja Senegačnik: Obdravski gozdovi in z njimi povezana naravovarstveno pomembna območja med Mariborom in središčem ob Dravi
Gregor Božič: Pomembna vloga gozdov pri ohranjanju ugodnega stanja obvodnih ekosistemov
Stane Klemenčič: Kmetijska krajina
Sašo Šantl: Dravsko zlato – izvor in zgodovina izpiranja
Srečko Štajnbaher: Gradovi in dvorci ob reki Dravi
Igor Žiberna: Svetlobna onesnaženost na območju slovenskega Podravja

 

Na revijo se lahko naročite na https://www.proteus.si/narocilnica/
Če pa želite naročiti samo tematsko številko, pa nam napišite sporočilo na prirodoslovno.drustvo@gmail.com .

Cena tematske številke je 22 €, skupaj z DDV.

 

Comments are closed.