TEMATSKA ŠTEVILKA REVIJE PROTEUS – HALOZE

Izšla je tematska številka revije Proteus – HALOZE!

Letošnja tematska številka razkriva, da Haloze niso zgolj vinorodni okoliš, temveč predstavljajo pokrajino z edinstveno živalsko, rastlinsko, glivno, kamninsko in kulturno pestrostjo.

Več kot 30 avtoric in avtorjev je s svojimi prispevki na skoraj 200 straneh postavilo pisni in slikovni spomenik, sicer pogosto spregledanemu kotičku Slovenije.

image00017

Kazalo številke:

Simona Kaligarič: Vabljeni v Haloze
Jernej Golc, Darinka Fakin, županja občine Majšperk: Haloze
Sonja Golc, Jernej Golc: Naravna in kulturna dediščina kot razvojna priložnost Haloz
Igor Žiberna: Naravnogeografske značilnosti Haloz
Igor Žiberna: Raba tal v Halozah
Marjan Žorž, Franc Golob, Viljem Podgoršek, Matija Križnar, Mojca Bedjanič, Miha Jeršek: Geološke paleontološke in mineraloške značilnosti Haloz
Sonja Škornik: Haloška polsuha travišča
Igor Paušič: Kukavičevke in druge botanične posebnosti Haloz
Mateja Cojzer: Gozdovi Haloz in značilnosti zaraščanja v očeh gozdarja
Samo Jenčič, Klemen Kamenik, Andreja Senegačnik: Drevesna dediščina in naravovarstveno pomembna območja Haloz
Luka Šparl: Glive Haloz
Matjaž Bedjanič: O kačjih pastirjih Haloz
Matjaž Bedjanič: O kobilicah Haloz in Donačke gore
Valerija Zakšek, Barbara Zakšek, Rudi Verovnik: Dnevni metulji Haloz
Matjaž Jež, Barbara Zakšek: Nočni metulji Haloz in Donačke gore
Matjaž Bedjanič: O potočnih rakih Haloz
Nik Šabeder, Anja Bolčina, Mojca Vek: Dvoživke Haloz
Milan Vogrin: Plazilci Haloz
Milan Vogrin: Ptice Haloz
Monika Podgorelec, Jasmina Kotnik, Primož Presetnik, Aja Zamolo: Netopirji – škržabci – v Halozah
Jelka Brdnik: Kmetijstvo v Halozah ohranja tradicionalno kulturno krajino in njeno biotsko raznovrstnost
Srečko Štajnbaher: Kulturna dediščina v Halozah

 

Na revijo se lahko naročite na https://www.proteus.si/narocilnica/
Če pa želite naročiti samo tematsko številko, pa nam napišite sporočilo na prirodoslovno.drustvo@gmail.com .

Cena tematske številke je 22 €.

Comments are closed.