Tematska številka revije Proteus – Pohorje

Izšla je dolgo pričakovana, tematska številka revije Proteus – Pohorje!

V štirikratni številki revije je 40 strokovnjakov na skoraj 200 straneh v sliki in besedi predstavilo naravo Pohorja.

160032626_2771478499849069_700981208790976939_o

Kazalo številke:

Simona Kaligarič, Jurij Gulič, Tanja Košar Starič: Pohorju v pozdrav
Boris Podvršnik, župan Občine Zreče; Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja; Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica; Marko Rakovnik, župan Občine Lovrenc na Pohorju; Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje; Srečko Geč, župan Občine Ribnica na Pohorju: Regijski park Pohorje po stoletju od prvih prizadevanj
Matjaž Jež, Simona Kaligarič, Jurij Gulič: Pohorje včeraj, danes, jutri
Tanja Lešnik Štuhec, Jurij Gulič: Vizija Pohorje 2030 – kje smo leta 2020 in kako do leta 2030
Mirka Trajanova: Kamnine med Veliko Kopo in Velikim vrhom na Pohorju
Miha Jeršek, Mirjan Žorž, Mojca Bedjanič, Zmago Žorž, Viljem Podgoršek: Mineralno bogastvo Pohorja
Mirijam Vrabec: Diamanti s Pohorja
Matija Križnar, Rok Gašparič, Viljem Podgoršek: Paleontološka dediščina Pohorja z okolico
Igor Žiberna, Peter Zajc: Geografske značilnosti Pohorja
Igor Žiberna, Jurij Gulič: Svetlobna onesnaženost na območju Pohorja
Urša Vilhar, Lado Kutnar: Vodno bogastvo Pohorja
Ljuban Cenčič: Gozdovi Pohorja
Jan Podlesnik: Podlubniki Pohorja
Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Mateja Cojzer: Naravovarstveno pomembne manjšinske gozdne združbe in habitatni tipi na Pohorju
Samo Jenčič: Pohorska drevesa v presežnikih
Lado Kutnar, Matej Tajnikar, Jurij Gulič: Barja na Pohorju
Sonja Škornik, Mitja Kaligarič: Pohorska travišča
Slavko Šerod: Glive Pohorja s poudarkom na lesnih glivah in njihov pomen
Matjaž Bedjanič: O kačjih pastirjih Pohorja
Matjaž Bedjanič: O kobilicah Pohorja
Matjaž Jež, Rudi Verovnik: Metulji Pohorja
Matej Gamser: Ptice Pohorja in njihov naravovarstveni pomen
Aja Zamolo, Monika Podgorelec, Primož Presetnik: Netopirji Pohorja
Peter Kozel, Saška Lipovšek, Ljuba Slana Novak, Tone Novak: Suhe južine (Opiliones) Pohorja
Vesna Klokočovnik, Dušan Devetak: Mrežekrilci Pohorja
Andrej Gulič: Pohorje skozi čas

 

Na revijo se lahko naročite na https://www.proteus.si/narocilnica/
Če pa želite naročiti samo tematsko številko, pa nam napišite sporočilo na prirodoslovno.drustvo@gmail.com

Cena tematske številke je 22 €.

 

Comments are closed.