Uredniški odbor

Odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel
Glavni urednik:  dr. Tomaž Sajovic (sajovic.tomaz@gmail.com)

Člani:

Sebastjan Kovač
prof. dr. Milan Brumen
dr. Igor Dakskobler
dr. Petra Draškovič Pelc
asist. dr. Andrej Godec
akad. prof. dr. Matija Gogala
dr. Matevž Novak
prof. dr. Gorazd Planinšič
prof. dr. Mihael Jožef Toman
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec

Lektor: dr. Tomaž Sajovic
Oblikovanje: Eda Pavletič
Angleški prevod: Andreja Šalamon Verbič
Priprava slikovnega gradiva: Marjan Richter
Tisk: Trajanus d.o.o.

Revijo Proteus sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Comments are closed.